arbeidscontracten, brieven, p&o
Naar een nieuwe pagina

De voorovereenkomst

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, om tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

De voorovereenkomst is een overeenkomst op grond waarvan steeds tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor de duur van de oproep tot stand komen, nadat de werkgever de werknemer heeft opgeroepen en de werknemer de oproep heeft aanvaard.
Kenmerken van een voorovereenkomst zijn:
 • De oproepkracht stelt zich in beginsel beschikbaar om na een oproep te werken.
  Hij is echter niet verplicht om aan elke oproep gehoor te geven. Hij mag een oproep gewoon weigeren. Er komt dan geen (tijdelijke) arbeidsovereenkomst tot stand;
 • De werkgever is bereid om, wanneer er werk is, de oproepkracht op te roepen om te komen werken.
  De werkgever is hiertoe echter niet verplicht.
  Hij kan zelf bepalen wie hij wanneer oproept;
 • Wanneer de oproepkracht een oproep aanneemt sluiten partijen een tijdelijk arbeidsovereenkomst voor de duur van de in de oproep aangegeven periode. De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege wanneer de aangegeven periode is verstreken;
 • De voorovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW.
Juridische aandachtspunten bij een voorovereenkomst:

Artikel 7:610a BW "Het rechtsvermoeden over de aard van de overeenkomst"
Volledige tekst>>

De werkgever doet er goed aan om zowel de voorovereenkomst als de daaruit ontstane tijdelijke arbeidsovereenkomsten schriftelijk vast te leggen.
Bij het niet vastleggen kan een situatie ontstaan dat de medewerker een beroep doet op dit wetsartikel.
Het is dan aan de werkgever om het tegendeel te bewijzen en dat kan lastig zijn wanneer een en ander niet eenduidig was vastgelegd.

Artikel 7:610b BW "het rechtsvermoeden van de omvang van de arbeid"
Volledige tekst>>

In principe speelt dit wetsartikel geen rol bij de voorovereenkomst.
Echter, wanneer de werknemer met succes een beroep heeft gedaan op het voorgaande wetsartikel 7:610a dan gaat ook 7:610b een rol spelen bij het bepalen van de omvang van de arbeid.

Artikel 7:628 BW "Het doorbetalen van loon wanneer er niet gewerkt wordt"
Volledige tekst>>

Dit artikel is, in principe niet relevant bij een voorovereenkomst.
Want wanneer er werk is volgt een oproep en na gedane arbeid volgt dan ook de beloning.

Artikel 628a BW "Het recht op een minimum aantal arbeidsuren"
Volledige tekst>>

Dit artikel heeft geen doorwerking op de voorovereenkomst, want de voorovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst.
Pas nadat een oproep is gedaan en aanvaard ontstaat een tijdelijk arbeidsovereenkomst en dan geldt het onderstaande.


De werkgever is verplicht tenminste 3 uur per oproep uit te betalen wanneer:
 1. Er tussen werkgever en werknemer een arbeidsomvang van minder dan 15 uur per week is vastgelegd en de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd;
 2. De arbeidsomvang niet of niet eenduidig is vastgelegd.
Hiervan kan niet ten nadele van de werknemer (bij CAO) worden afgeweken.

Artikel 7:629 BW "Het doorbetalen van loon tijdens ziekte van de werknemer"
Volledige tekst>>
Wanneer de oproepmedewerker tijdens de looptijd van de voorovereenkomst zit te wachten op een oproep en ziek wordt/is hoeft de werkgever niet te betalen er is immers geen sprake van een arbeidsovereenkomst.

Wanneer de oproepmedewerker ziek wordt tijdens de looptijd van de tijdelijke arbeidsovereenkomst moet de werkgever het loon doorbetalen tot de overeenkomst van rechtswege eindigt.

Let op:
De voorovereenkomst is een constructie die niet zonder risico is.
De voorovereenkomst kent namelijk het gevaar dat, wanneer u niet oppast, er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.
Deze ontstaat namelijk wanneer u na 3 opeenvolgende* tijdelijke contracten te hebben afgesloten daarna aansluitend* een 4e contract afsluit.
Dit 4e contract wordt automatisch een contract voor onbepaalde tijd.

*Wil zeggen binnen 3 maanden na het voorgaande contract.

Door middel van het bestelformulier wordt een voorovereenkomst op maat gemaakt met in achtneming van een eventueel geldende CAO en/of uw specifieke wensen.
Het contract wordt geleverd als Word document en.PDF document.

Vind je het invullen van het formulier te ingewikkeld?
Bel 0599-638791 en we doen het samen.

Eventueel noodzakelijk overleg is in de contractprijs inbegrepen!

Naar het kanaal van Shepherd P&O Services
Wordt volger van ShepherdHR
Naar mijn profiel op Linkedin
alg.voorwaarden
disclaimer
copyright
privacybeleid
Shepherd P&O Services
Arbeidscontracten.com is een handelsnaam van Shepherd P&O Services
Contact
Sitemap
veel gestelde vragen
Nieuwsbrief aanmelden
Nieuwsbrief Archief
online bestellen