arbeidscontracten, brieven, p&o
Naar een nieuwe pagina
Naar het kanaal van Shepherd P&O Services
Wordt volger van ShepherdHR
Naar mijn profiel op Linkedin

Het relatiebeding

Een relatiebeding is niet meer dan een vereenvoudiging van het concurrentiebeding.
De vereenvoudiging bestaat er uit dat het de werknemer na beëindiging van de arbeidsovereenkomst verboden wordt om contacten te onderhouden met relaties van de ex werkgever.

Zo mogen o.a.:
  • Geen relaties worden meegenomen naar het eigen bedrijf of naar de nieuwe werkgever;
  • Mogen relaties niet worden benaderd om van opdrachtgever te wisselen of producten/diensten te leveren.
In het relatiebeding wordt het begrip relaties nader uitgewerkt evenals de werkingsduur en het werkingsgebied.
Ook aan het relatiebeding kan een boeteclausule worden gekoppeld in geval van overtreding.

In veel situaties zal deze vereenvoudigde vorm afdoende zijn om gedurende een zekere periode de "last" van concurrentie voor de ex werkgever te beperken.
Voor de werkgever heeft het relatiebeding het voordeel dat hij minder snel het risico loopt dat de kantonrechter het relatiebeding (gedeeltelijk) buiten werking stelt.
Tevens behoeft geen vergoeding door de werkgever te worden betaald voor zolang het beding duurt, dit in tegenstelling tot bij een concurrentiebeding.
alg.voorwaarden
disclaimer
copyright
privacybeleid
Shepherd P&O Services
Arbeidscontracten.com is een handelsnaam van Shepherd P&O Services
Contact
Sitemap
veel gestelde vragen
Nieuwsbrief aanmelden
Nieuwsbrief Archief
online bestellen