arbeidscontracten, brieven, p&o
Naar een nieuwe pagina
Naar het kanaal van Shepherd P&O Services
Wordt volger van ShepherdHR
Naar mijn profiel op Linkedin

Concurrentiebeding

Wat is een concurrentiebeding
Een concurrentiebeding is het beding waarbij de medewerker beperkt wordt in zijn vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op een bepaalde wijze werkzaam te worden bij andere werkgevers of als zelfstandige.1

Waarom een concurrentiebeding
Als werkgever kunt u er belang bij hebben dat een ex werknemer, met uw "bedrijfsgeheimen",niet een eigen bedrijf begint of bij een andere werkgever in dienst treedt, die vervolgens gebruik kan gaan maken van wat u, in soms jaren, hebt opgebouwd aan afnemersbestand, specifieke producten of -procedés.

Wanneer is er sprake van een geldig concurrentiebeding
Uitsluitend wanneer u en uw werknemer een dergelijk beding schriftelijk zijn overeengekomen.
Dit kan door het beding op te nemen in de arbeidsovereenkomst of via een aparte schriftelijke overeenkomst, welke door werkgever en werknemer zijn ondertekend.

Let op:
Wanneer in een CAO of arbeidsvoorwaarden reglement een concurrentiebeding is opgenomen dan volstaat een "van toepassing verklaring" in de arbeidsovereenkomst niet voor het bindend zijn van het concurrentiebeding.
Veiliger is het de werknemer in die situatie een aparte verklaring te laten tekenen dat hij kennis genomen heeft van- en instemt met het betreffende artikel/beding.

Wat staat er in een concurrentiebeding
  • De periode waarbinnen het concurrentiebeding van toepassing is.
  • Het gebied waarbinnen het concurrentiebeding van toepassing.
  • Eventueel een boete of dwangsomregeling in het geval het concurrentiebeding wordt overtreden.
  • Eventueel een vergoeding door de werkgever om de nadelige effecten voor de werknemer (deels) te compenseren.
100% garantie voor de werkgever
Nee, een ex werknemer kan de rechter om matiging vragen van het overeengekomen concurrentiebeding.
Dit verzoek tot matiging kan betrekking hebben op de tijdsduur, de omvang van het gebied, de hoogte van de boete of dwangsom etc.

Wanneer een werkgever schadeplichtig wordt door bijvoorbeeld de opzegbepalingen niet na te komen kan de werkgever geen rechten ontlenen aan het overeengekomen concurrentiebeding.

Toch een concurrentiebeding overeenkomen
Hoewel ik er graag een voor u maak :) , is het niet aan te raden om altijd en overal maar een concurrentiebeding als standaard beding op te nemen of overeen te komen.
Het heeft alleen zin wanneer het overduidelijk is dat u als werkgever ernstige schade kan gaan leiden als gevolg van uw concurrerende werknemer als zelfstandige of als werknemer bij uw belangrijkste concurrenten.
In de meeste situaties volstaat een z.g. relatiebeding.


1bron: Arbeidsrechter.nl
alg.voorwaarden
disclaimer
copyright
privacybeleid
Shepherd P&O Services
Arbeidscontracten.com is een handelsnaam van Shepherd P&O Services
Contact
Sitemap
veel gestelde vragen
Nieuwsbrief aanmelden
Nieuwsbrief Archief
online bestellen