arbeidscontracten, brieven, p&o
Naar een nieuwe pagina
Naar het kanaal van Shepherd P&O Services
Wordt volger van ShepherdHR
info arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

De arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, om tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is een overeenkomst waarbij het einde van de overeenkomst niet is vastgelegd.

Door middel van het bestelformulier wordt een arbeidovereenkomst op maat gemaakt met in achtneming van een eventueel geldende CAO en/of uw specifieke wensen.
Standaard in ieder contract staan de navolgende gegevens:

 • naam en woonplaats van partijen;
 • de plaats of plaatsen waar de arbeid wordt verricht.
 • de functie van de werknemer of de aard van zijn arbeid;
 • het tijdstip van indiensttreding;
 • indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten, de duur van de overeenkomst;
 • de aanspraak op vakantie of de wijze van berekening van de aanspraak;
 • de duur van de door partijen in acht te nemen opzegtermijnen of de wijze van berekening van deze termijnen;
 • het loon en de termijn van uitbetaling alsmede, indien het loon afhankelijk is van de uitkomsten van de te verrichten arbeid, de per dag of per week aan te bieden hoeveelheid arbeid, de prijs per stuk en de tijd die redelijkerwijs met de uitvoering is gemoeid;
 • de gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week;
 • of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling;

Daarnaast kunnen, op verzoek via het bestelformulier, verschillende bedingen worden opgenomen in het contract zoals:
 • Het proeftijdbeding;
 • Het concurrentiebeding;
 • Het boetebeding;
 • Beding over loon in geval van ziekte;
 • Geheimhoudingsbeding;
 • Detacheringsbeding;
 • Beding waarin (bepaalde) nevenwerkzaamheden worden verboden
 • Bedingen voor flexibiliteit in de arbeidsovereenkomst t.a.v. arbeidstijden;
 • vestigingsplaatsen en werkzaamheden / functie;
 • Beding tot het van toepassing verklaren van de cao;
 • Beding welke verwijst naar een reglement waarin arbeidsvoorwaarden worden geregeld;
 • Beding welke verwijst naar voorschriften die de werkgever geeft in verband met de goede orde in de onderneming;
 • Beding waarin de medewerker wordt verplicht om bij verzuim door ziekte volledige openheid tegenover de bedrijfsarts in acht te nemen;
 • Beding die zien op disciplinaire maatregelen, zoals het stoppen van het doorbetalen van loon in geval van schorsing;
 • Beding tot afwijkende opzeggingstermijn in arbeidsovereenkomst
 • Beding tot toekennen van beloningsvormen, vakantierechten en pensioenaanspraken;
 • Beding die bepaalt dat ziektedagen ten koste van boven-wettige-vakantiedagen gaan.
Het contract wordt geleverd als Word document en .PDF document.

Vind je het invullen van het formulier te ingewikkeld?
Bel 0599-638791 en we doen het samen.

Eventueel noodzakelijk overleg is in de contractprijs inbegrepen!

Naar mijn profiel op Linkedin
alg.voorwaarden
disclaimer
copyright
privacybeleid
Shepherd P&O Services
Arbeidscontracten.com is een handelsnaam van Shepherd P&O Services
Contact
Sitemap
veel gestelde vragen
Nieuwsbrief aanmelden
Nieuwsbrief Archief
online bestellen