arbeidscontracten, brieven, p&o
Naar een nieuwe pagina
Naar het kanaal van Shepherd P&O Services
Wordt volger van ShepherdHR
Naar mijn profiel op Linkedin
info stageovereenkomst

Stageovereenkomst

De stage-overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst, dit kan overigens wel.
De stage-overeenkomst, niet zijnde een arbeidsovereenkomst, heeft vaak een tijdelijk karakter.
De stagewerkzaamheden zijn vaak gericht op het opdoen van ervaring als onderdeel van een opleiding, waardoor stagiaires meer zijn te vergelijken met studenten in plaats van met medewerkers die productief werk leveren.

Over het algemeen wordt er ook geen (cao)loon gegeven, maar een stageververgoeding.
In het mbo onderwijs worden doorgaans geen vergoedngen gegeven.
HBO- en universitaire stagiairs ontvangen vaak wel een stagevergoeding.
Stagevergoedingen worden op dezelfde wijze behandeld als loon voor wat betreft inhoudingen aan belasting en premies.
Voor zover de vergoeding geen betrekking heeft op aantoonbaar gemaakte onkosten bent u dus als stagegever wel inhoudingsplichtig.

Daarnaast is het zo dat gelet op het feit dat er wel sprake is van een gezagsverhouding tussen bedrijf en stagiair de stagegever de regels m.b.t. arbeidsomstandigheden, arbeidstijden en gelijke behandling wel moet naleven, als ware hij werkgever. Let op bij minderjarige stagiairs, want dan luisteren de regels m.b.t. arbeidstijden zeer nauw.
alg.voorwaarden
disclaimer
copyright
privacybeleid
Shepherd P&O Services
Arbeidscontracten.com is een handelsnaam van Shepherd P&O Services
Contact
Sitemap
veel gestelde vragen
Nieuwsbrief aanmelden
Nieuwsbrief Archief
online bestellen